Ingen årsavgifter eller abonnementspriser på våre tjenester.

Fakturaadministrasjon

Pris pr. faktura, avhengig av antall fakturaer. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Regnskapstjenester

Alle våre regnskapstjenester betales etter antall posteringer, og ikke etter medgått tid.  Ved at vi tar oss betalt etter antall posteringer har du god oversikt over bedriftens løpende regnskapsutgifter. Spesielt mindre bedrifter kommer svært gunstig ut av en slik betalingsordning.

  • Et regnskap med 1000 posteringer pr. år koster fra kr 1.900 pr. mnd.
  • Et regnskap på 3000 posteringer fra kr 4.800 pr. mnd.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om hva regnskap for din bedrift vil koste.

Inkassoadministrasjon

Vi beregner ingen årsavgift eller abonnementspriser på våre inkassotjenester. Vi opererer med prinsisppet “No Cure – No Pay”. Først når vi lykkes med å få utestående inn, blir du belastet en lav provisjon.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Lovpålagt Inkassovarsel

En blokk med 25 blanketter koster kr. 1.350,-. Les mer om våre blanketter og bestill det her.

Online inkasso

For å benytte vår online inkasso tjeneste betaler du en årlig tilknytningsavgift på kr. 1130,- og vil deretter få tilgang til alle dine inkassosaker døgnet rundt.