Norsk Regnskaps-Reform AS ble etablert i 1971 som en del av NRR-gruppen, og vi har tilbudt våre kunder regnskapstjenester siden den gang. I 1989 ble selskapet Norsk Inkasso-Reform AS (NIR) opprettet og inngikk i NRR-gruppen. Selskapet ønsket å fokusere på en ytterliggere forsterkning mot sitt markedsfelt, ved å tilby også faktura- og inkassoadministrasjonstjenester ovenfor sine eksisterende og fremtidige kunder.

Selskapet har til i dag utviklet seg innenfor sine markedssegmenter og målgrupper med sine forretningstjenester. NRR-GRUPPEN i dag har 20 aktive medarbeidere.

Vi har spesialisert oss på regnskapføring og økonomitjenester for mindre firmaer med under 20 ansatte og omsetning fra 200.000 til 20 millioner.

Mål, visjon og strategi

NRR-GRUPPEN skal være en ledende leverandør og forretningspartner med kompetanse innen regnskap-, inkasso- og kredittadministrasjonstjenester.

Grunnpilaren i vår forretningsstrategi er å yte våre kunder bistand til en langsiktig gevinst ved å:

  • Øke mulighet til effektiv utnyttelse av tilgjengelige løsninger.
  • Bidra ved valg av nye løsninger og tjenester og gjennom videreutvikling av bedriftens realisering av potensialet – for å sikre kontinuitet og levedyktighet i en hverdag preget av stadige endringer.
  • Vår visjon er at selskapet skal være et av de ledende selskaper i Norge innen kunderelaterte tjenester, fra fakturering til pengene er på konto!

Vårt slagord er derfor: ”KUNDEN I FOKUS”

Hvorfor skal din bedrift velge NRR?

Hør hva statsautorisert revisor Baard Steffens, Revisjon Noraudit sier:

Jeg har kjent NRR over 25 år. Vår revisjonsvirksomhet har en rekke oppdrag for firmaer hvor NRR har ansvaret for regnskapsføring. Firmaet yter meget bra regnskapsservice, og har solid regnskapsmessig kunnskapsnivå. Mange av de ansatte er svært stabile, noe som er viktig for kontinuitet ved regnskapsføring.  

Jeg kan fullt ut anbefale Norsk Regnskaps-Reform til alle firmaer som har behov for kvalifisert regnskapshjelp.